LIVE NOW

Ho Chi Minh City x Công An Nhân Dân live match


FINAL-TIME

Details

Tue, May 21 2024 at 12:15
Đình Thịnh Trần
Sân vận động Thống Nhất (Ho Chi Minh City)
Hồ Tuấn Tài
38'
53'
Jeferson Elías
Lâm Thuận
63'